try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
insight-online.nl

Wat heb je aan een strak getraind lichaam als je brein het niet meer kan bijbenen?

Bijna iedereen denkt bij fitness en jong blijven aan lichamelijk zaken. Trainen in de sportschool, veel bewegen, huidbehandelingen, facelifts. Een enkeling denkt daarbij tegenwoordig ook aan voeding. Wat al een stap in de goede richting is.
Bijna niemand echter denkt bij fitness aan het brein. En dat is een grote vergissing.
Want wat heb je er aan als je je lichaam goed hebt getraind, maar je geest zo achter blijft dat je er niet meer van kunt genieten?

Hoe kan je je brein dan fit maken?
Veel mensen weten niet dat je je brein kunt trainen en fit maken. Anderen denken bij breinfitness aan lullige hersengymnastiek oefeningen die saai zijn en weinig resultaat hebben. Weinigen weten dat er inmiddels meerdere mogelijkheden zijn om je brein fit te maken en te houden.

Wat is breinfitness eigenlijk
In het kort komt het hier op neer: hoe groter de plasticiteit en het vermogen van je brein om nieuwe verbindingen te maken hoe fitter je brein is.

Moeilijk, onmogelijk, lastig? Nee hoor!

Hoe je dat gemakkelijk kunt bereiken en wat het je oplevert is het onderwerp van de komende blogs.

Opbouw van de hersenen
De hersenen van de mens zijn opgebouwd uit ongeveer 100 miljard neuronen. Deze zijn allemaal al bij de geboorte aanwezig. Neuronen vind je in je hersenen en ruggenmerg maar ze lopen ook als draden, de perifere zenuwen, door het hele lichaam. Bij alles wat er in de hersenen gebeurt draait het om de communicatie tussen de neuronen onderling.

Communicatie tussen neuronen
De neuronen zitten niet aan elkaar vast. Dus om een berichtje over te sturen van het ene neuron naar het andere is een klein elektrisch of chemisch signaaltje nodig. Deze elektrische minivolts in de hersenen kunnen we meten als hersengolven.

De chemische signaaltjes worden verzorgd door de neurotransmitters. Belangrijke neurotransmitters zijn: GABA, serotonine, acethylcholine, dopamine, adrenaline. Elke neurotransmitter heeft zijn eigen boodschap die wordt doorgegeven van de ene neuron naar de andere.


Plasticiteit

De mogelijkheid tot veranderingen va het brein noemen we plasticiteit ofwel aanpassingsvermogen. Neuronen delen zich na de geboorte niet meer en vormen dus geen nieuwe cellen zoals dat bij andere cellen gebeurt. Zeker is echter wel dat ze in staat zijn steeds nieuwe onderlinge verbindingen te maken: de plasticiteit. Afhankelijk van de ervaringen, training en leerprocessen van ieder mens worden verbindingen tussen de neuronen steeds aangepast.


Het vermogen om steeds weer nieuwe verbindingen aan te maken kan worden getraind en gestimuleerd. In het volgende blog meer daarover + antwoord op de vraag HOE FIT IS JOUW BREIN? met een korte test.

PS: Als bovenstaande informatie je te veel is, dan is je brein zeker niet fit en is het verstandig breinfitness serieus te nemen.