try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
insight-online.nl

Uitzonderlijk lekker in je vel Programma

Mijn programma heb ik speciaal ontwikkeld om jou te helpen weer lekker in je vel te komen.

Het Uitzonderlijk lekker in je Vel Programma bestaat uit de volgende modules

Programma Module I: Inzicht Tijdens deze module krijg je inzicht in een heel belangrijk zaak, nl. de fitness van jouw brein. Zowel de elektrische activiteit van je brein (hersengolven) als ook de chemische staat (neurotransmitters) screenen we. Het niet optimaal functioneren van (één van) beide is een belangrijke onderliggende verklaring voor jouw klachten en het niet lekker in je vel zitten. Uiteraard blijft het in deze module niet bij inzicht, maar doen ook de eerste NeurOptimal trainingen en geef ik adviezen die je helpen de hersenchemie weer in balans te krijgen. De duur van deze module is drie weken met 1x per week een consult.

Programma Module I + II: Inzicht & Herstel . Zoals in Module I, met daarbij een reset van je body- en mindset. Belangrijke werkwijze is hier de Neuroptimal Neurofeedback (brein)training, die de verandering van je body- en mindset optimaal ondersteunt. Tweede belangrijke werkwijze in deze module is de Neuro-4-coaching, het optimaliseren van de neurotransmitters . De derde belangrijke werkwijze is de mindset-coaching. We kijken naar welke diepgewortelde overtuigingen ten aanzien wie je bent en waar je naar toe gaat jou helpen of belemmeren. En buigen de belemmerende overtuigingen om naar helpende. Na afloop van deze module voel je je al veel beter in je vel. Alles wordt rustiger, je gaat beter slapen, er komt helderheid en innerlijke vrede in je leven en je kunt makkelijker keuzes maken en voor jezelf opkomen. De duur van deze module is negen weken met 1x per week een consult inclusief een NeurOptimal training.

Module I, Module II + Module III: Inzicht, herstel & consolidatie. Zoals in I en II + consolidatie. Daarin kijken we samen naar wat nog niet is opgelost. Daar werken we aan door middel van neuro-4-coaching en de NeurOptimal(brein) training en mindset coaching, zodat na afloop niets je meer in de weg staat om blijvend goed in je vel te komen. Jouw overtuigingen en mindset met betrekking tot jezelf en je plek in deze wereld, maar ook niet opgeloste nare ervaringen uit het verleden worden in deze fase onder de loep genomen en voor zover mogelijk opgelost. De duur van deze fase is twaalf weken, 1x per week een consult inclusief NeurOptimal training.

Module IV: Nazorg We spreken af contact te onderhouden en een vinger aan de pols. De nazorgfase duurt 6 weken. De intensiteit van het nazorg traject spreken we af tijdens de evaluatie van de voorgaande twee fases. Dat kan variëren afhankelijk van de uitkomsten fase één en twee en de evaluatie daarvan.

In alle modules werk ik met NeurOptimal Neurofeedback (brein) training, Neuro-4-coaching en Mindset Coaching.